onsdag 7 januari 2015

Detta... och fotografering!

Mitt största intresse
är att
stapla ord
på varandra
efter varandra
runt varandra

Med ingenting
bygger jag
precis vad jag vill
Det är bara
att måla världen
med mina ord
mina tankar
mina åsikter
och
mitt sätt att se

Jag målar
mina inre bilder
mina inre filmer
genom att
stapla ord på ord
i en aldrig
sinande ström

Bara vanliga ord
som kan ge en vacker bild
Bara vanliga ord
som kan ge spänning och fniss
när de byggs
i min egen ordning


Originaltext Nina Warglycke 2006

Inga kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...